które odbywają

Autor: recozaa | Kategorie:
Tagi:
22. stycznia 2010 12:13:00

Zaplanowano ponad 200 imprez, które odbywają się nie tylko w Kielcach, lecz w całym regionie.
Jaskinia Raj uchodzi za jedną z najpiękniejszych w Polsce, wyróżnia się bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Została odkryta w latach 1963-1964. Ze względu na bogatą szatę naciekową, walory naukowe i dydaktyczne objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody; jest też chronionym stanowiskiem archeologicznym. Gimnazjaliści zwiedzili jaskinię i Stację Geoekologiczną. Wykład odbył się w ramach IX Kieleckiego Festiwalu Nauki, który trwa od 15 do 30 września.   Otwarcie jaskini dla ruchu turystycznego nastąpiło w 1972 roku.
Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez naukowców i studentów UJK w całej jaskini znajduje się 47 tys. 518 różnych form naciekowych, w tym 47 tys. 173 stalaktyty (sople naciekowe). Średnie zagęszczenie stalaktytów w całej jaskini to 82,5 na metr kwadratowy, a w szczególnie bogatej w te formy Sali Stalaktytowej na metr kwadratowy przypada średnio 217 stalaktytów. AGN